Comproveu l'estat de la vostra cita.


De l'11 al 31 de juliol, la secretaria no podrà atendre tràmits que no siguen de matrícula.
Disculpeu les molèsties.


 

DEMANEU CITA PRÈVIA

Emplene les seues dades i seleccione un torn lliure.


IMPORTANT


Fins al 20 d'Octubre només s'atendrà de forma presencial amb cita prèvia tràmits de formalització de matrícula.

Per a qualsevol altre tràmit escriviu al correu 12004311.info@edu.gva.es o de forma presencial a partir del dia 23 d'octubre.


Seleccione una cita: Nom i Cognoms: DNI: Correu electrònic: Repetir correu electrònic:

Si continua amb el procediment (enviant el formulari) accepta la seva recollida i tractament de les dades personals.

Si continua con el procedimiento (enviando el formulario) acepta la recogida y tratamiento de sus datos personales.


TRACTAMENT DE DADES
Les dades proporcionades en aquest formulari es conservaran mentre no sol·licite el cessament, se seguisquen mantenint relacions amb l’EOI de Castelló i siguen imprescindibles per a oferir-li els serveis del centre, sempre d'acord amb la legislació vigent.

Té dret a l'accés, a la rectificació o a sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per les quals van ser obtingudes o a revocar el seu consentiment en qualsevol moment en els termes previstos en la Llei, que podrà exercitar mitjançant escrit dirigit a la direcció de l’EOI de Castelló.
TRATAMIENTO DE DATOS
Los datos proporcionados en este formulario se conservarán mientras no solicite el cese, se sigan manteniendo relaciones con la EOI de Castelló y sean imprescindibles para ofrecerle los servicios del centro, siempre de acuerdo con la legislación vigente.

Ud. tiene derecho al acceso, rectificación o a solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos o a revocar su consentimiento en cualquier momento en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido a la dirección de la EOI de Castelló.