Comproveu l'estat de la vostra cita.

DEMANEU CITA PRÈVIA

Emplene les seues dades i seleccione un torn lliure.


IMPORTANT


Fins al 20 d'Octubre només s'atendrà de forma presencial amb cita prèvia tràmits de formalització de matrícula.

Per a qualsevol altre tràmit escriviu al correu 12004311.info@edu.gva.es o de forma presencial a partir del dia 23 d'octubre.


Seleccione una cita: Nom i Cognoms: DNI: Correu electrònic: Repetir correu electrònic:

Si continua amb el procediment (enviant el formulari) accepta la seva recollida i tractament de les dades personals.

Si continua con el procedimiento (enviando el formulario) acepta la recogida y tratamiento de sus datos personales.


TRACTAMENT DE DADES
Les dades proporcionades en aquest formulari es conservaran mentre no sol·licite el cessament, se seguisquen mantenint relacions amb l’EOI de Castelló i siguen imprescindibles per a oferir-li els serveis del centre, sempre d'acord amb la legislació vigent.

Té dret a l'accés, a la rectificació o a sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per les quals van ser obtingudes o a revocar el seu consentiment en qualsevol moment en els termes previstos en la Llei, que podrà exercitar mitjançant escrit dirigit a la direcció de l’EOI de Castelló.
TRATAMIENTO DE DATOS
Los datos proporcionados en este formulario se conservarán mientras no solicite el cese, se sigan manteniendo relaciones con la EOI de Castelló y sean imprescindibles para ofrecerle los servicios del centro, siempre de acuerdo con la legislación vigente.

Ud. tiene derecho al acceso, rectificación o a solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos o a revocar su consentimiento en cualquier momento en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido a la dirección de la EOI de Castelló.