Consulta NIA per NIF/NIEConsulta el teu NIA. Alumnat EOI Castelló de la Plana

Introduir NIF amb un 0 davant o introduir NIE: / Introduzca NIF con un 0 delante o introduzca NIE:

Tornar al web de l'EOI de Castelló de la Plana